Surat Perkara

NOMOR: 5K/TUN/1992

POKOK MASALAH: Surat perkara (tenggang waktu untuk mengajukan perkara); pihak dalam perkara; putusan (hubungan putusan dengan petitum)

TANGGAL PUTUSAN: 21 JANUARI 1993

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us